close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WYBORY I REFERENDUM

 • 6 sierpnia 2015

  Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku uprzejmie informuje, iż dnia 17 czerwca 2015 r. zostało wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienie o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum, które zostało wyznaczone na dzień 6 września 2015 r.

  Zgodnie z par. 2 w/w postanowienia, pytania w referendum będą miały następujące brzmienie:

   

  • Pytanie pierwsze: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”
  • Pytanie drugie: „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?”
  • Pytanie trzecie: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”

  Zgodnie z postanowieniami art. 39 par. 6 oraz art. 9 par. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) głosowanie w USA odbędzie się dzień wcześniej, tj. 5 września 2015 r. w godzinach 6:00 - 22:00.

   

  Osoby przebywające za granicą, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 18 lat oraz posiadają ważne polskie paszporty wpisywane są do spisu osób uprawnionych do udziału  w referendum sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wpisu dokonuje się na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Szczegółowe informacje o sposobach i terminach rejestracji, numerach obwodów głosowania, siedzibach komisji oraz o zasadach głosowania korespondencyjnego zostaną podane w kolejnych komunikatach publikowanych m. in. na stronie internetowej Konsulatu, zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy o referendum ogólnokrajowym, najpóźniej w 21 dniu przed dniem referendum.

   

  Uprzejmie przypominamy, iż w USA nie ma możliwości oddania głosu w referendum na podstawie polskiego dowodu osobistego.

   

  Link do postanowienia Prezydenta RP o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum w 2015 r.: http://referendum2015.pkw.gov.pl/pliki/1435221185_D2015000085201.pdf   

   

  Informacje PKW dotyczące referendum w 2015 r. znajdują się na stronie internetowej:  http://referendum2015.pkw.gov.pl/

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: