close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • DYŻURY KONSULARNE

 • 6 października 2017

  Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku oraz Konsul Honorowa RP w Filadelfii Deborah M. Majka uprzejmie informują o zbliżającym się dyżurze paszportowym w Filadelfii.

  Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku
  oraz
  Pani Deborah M. Majka, Konsul Honorowa Rzeczypospolitej Polskiej w Filadelfii
  uprzejmie informują, że w dniach


  20 października (piątek) w godzinach od 10.00 do 17.00

  21 października (sobota) w godzinach od 9.00 do 16.00

    

  w Associated Polish Home
  9150 Academy Rd, Philadelphia, PA 19106

   

  odbędzie się dyżur konsularny, podczas którego od zapisanych wcześniej osób będą przyjmowane wnioski o wydanie paszportu.

   

  Rejestracja na dyżur została zakończona.

    

   

  Każda z osób ubiegających się o wydanie paszportu musi stawić się osobiście i złożyć jeden poprawnie wypełniony wniosek o wydanie paszportu, lub dwa wnioski w przypadku ubiegania się dodatkowo o paszport tymczasowy. Wnioski i inne formularze będą dostępne na miejscu.

   

  Do wniosku należy dołączyć:

   

  • posiadany polski paszport lub inny dokument potwierdzający obywatelstwo polskie (dowód osobisty lub potwierdzenie obywatelstwa wydane przez wojewodę);
  • w przypadku braku paszportu - oświadczenie o okolicznościach jego utraty oraz inny dokument tożsamości ze zdjęciem;
  • polski akt urodzenia;
  • polski akt małżeństwa (dotyczy obywateli polskich, którzy zmienili nazwisko na skutek zawarcia związku małżeńskiego);
  • wniosek o nadanie numeru PESEL (dotyczy osób, które go nie posiadają),
  • jedną aktualną fotografię (wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy) na jednolitym jasnym tle, o wymiarach 3,5 x 4,5cm, pokazującą wyraźnie oczy i twarz z obu stron (dwie fotografie w przypadku ubiegania się o paszport 10 letni oraz tymczasowy);
  • dokument uprawniający do opłaty ulgowej (legitymacja szkolna, studencka, emeryta).

   

  W przypadku ubiegania się przez rodziców o paszport dla dziecka:
   

  konieczna jest obecność dziecka (powyżej 5 roku życia) oraz obojga rodziców (z ważnymi polskimi paszportami), w celu złożenia przez nich podpisów na wniosku o wydanie dziecku paszportu. W przypadku nieobecności jednego z rodziców należy przedstawić jego pisemną, notarialnie poświadczoną zgodę na wydanie dziecku paszportu.

   

  UWAGA:

   

  Opłata za wydanie paszportu będzie przyjmowana TYLKO w formie Money Order, cashiers checks lub certified checks wystawionych na Consulate General of Poland in New York – gotówka, czeki personalne ani karty płatnicze nie będą przyjmowane!

   

  Opłaty konsularne:

   

  • wydanie paszportu - 126 USD
  • wydanie paszportu dla ucznia, studenta, emeryta, rencisty - 63 USD (konieczny dokument uprawniający do zniżki)
  • wydanie paszportu dla osoby powyżej 70 roku życia - 0 USD (bez opłaty)
  • wydanie paszportu małoletniemu do 13 roku życia – 40 USD
  • wydanie paszportu w zamian za utracony z winy posiadacza - 377 USD
  • wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na paszport – 18 USD

   

  Opłata za doręczenie paszportu przesyłką kurierską – 18 USD. W przypadku ubiegania się jednocześnie o paszport i o paszport tymczasowy opłata za dwie przesyłki – 36 USD.

   

  Prosimy o doliczanie opłaty za wysyłkę do opłaty za paszport i wystawianie jednego Money Order na całą sumę (np. 126 + 18 = 144; paszporty dwóch osób wspólnie na ten sam adres: 126 + 126 + 18 = 270, etc.).

   

  Więcej informacji o paszportach -->

   

  Osoby zainteresowane wykonaniem transkrypcji aktu urodzenia lub aktu małżeństwa lub złożeniem wniosku o potwierdzenie obywatelstwa są proszone o zapoznanie się z odpowiednimi informacjami na naszej stronie internetowej, a następnie kontakt z Wydziałem Prawnym Konsulatu - wnioski w sprawach prawnych i obywatelskich można składać drogą pocztową.

   

  Więcej informacji o sprawach prawnych ->>

   

  Więcej informacji o sprawach obywatelskich ->>

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: