close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 12 czerwca 2017

  Od 11 czerwca 2017 r. obywatele Ukrainy posiadający paszporty biometryczne nie muszą posiadać wizy wjeżdżając do państw strefy Schengen, w tym do Polski. Wszystkie pozostałe warunki wjazdu muszą być spełnione, a pobyt w ramach ruchu bezwizowego nie może przekroczyć 90 dni w ciągu 180-dniowego okresu.

  Każdy cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Polski i innych państw strefy Schengen w ramach ruchu bezwizowego musi posiadać dokument podróży ważny przynajmniej trzy miesiące po planowanej dacie wyjazdu z terytorium państw członkowskich i wydany w ciągu ostatnich 10 lat. Ponadto należy uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu oraz posiadać wystarczające środki utrzymania.

   

  Wykonywanie pracy na terenie Polski bez odpowiednich dokumentów nie jest dozwolone. W przypadku pobytu dłuższego, niż 90 dni, należy złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE do wojewody lub wniosek o wizę krajową do właściwego konsula.

   

  Więcej informacji dotyczących przekraczania granicy RP znajdziecie Państwo w serwisie internetowym Straży Granicznej.

   

  Więcej informacji o wizach wydawanych w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: