close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 12 stycznia 2017

  Na mocy ustawy, z ulg transportowych w Polsce będą mogli skorzystać również uczniowie polskich szkół i nauczyciele polonijni uczący w Stanach Zjednoczonych.

  Ustawa uprawnia do korzystania z ulg w publicznym transporcie zbiorowym oraz z ulg za wstęp do muzeów i parków narodowych dzieci i młodzież realizujące program nauki języka polskiego, historii i geografii Polski lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w okresie pobierania nauki w szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, w szkołach działających w systemach oświaty innych państw oraz w szkołach europejskich. Ulgę w publicznym transporcie zbiorowym uzyskają również nauczyciele tych szkół.

   

  Do tej pory polonijna młodzież szkolna nie mogła korzystać z ulg i praw, z których korzystają ich rówieśnicy w Polsce. W rozmowie z PAP, Minister Adam Kwiatkowski podkreślił, że teraz każdy uczeń bez względu na to, czy chodzi do szkoły w Polsce, czy chodzi do polskiej szkoły - prywatnej, czy społecznej - gdziekolwiek na świecie otrzyma polską legitymację szkolną i będzie mógł korzystać ze zniżek przysługujących polskim uczniom.

   

  Organem upoważnionym do wydawania dokumentów poświadczających uprawnienia do ulg będzie konsul RP w danym kraju. Będzie on w tym zakresie współpracował ze szkołami. Szkoła może się zarejestrować i przekazać listę swoich uczniów. Uczniowie otrzymają legitymacje, które będą ważne przez rok i każdym kolejnym rokiem nauki będą przedłużane.

   

  Według nowelizacji uczniom będą przysługiwać ulgi: 37 proc. do przejazdów w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych za okazaniem biletu jednorazowego, 49 proc. do przejazdów w pociągach osobowych i pospiesznych za okazaniem biletu miesięcznego imiennego oraz 49 proc. do przejazdów w autobusach komunikacji zwykłej i przyspieszonej na podstawie biletów imiennych miesięcznych.

   

  Ulgi będą przysługiwać również nauczycielom uczącym języka polskiego lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim we wspomnianych szkołach polskich za granicą (33 proc. ulgi w pociągach osobowych za okazaniem biletu jednorazowego lub miesięcznego imiennego oraz w komunikacji autobusowej zwykłej za okazaniem biletu miesięcznego imiennego).

  dwnld161015617

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: