close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 26 września 2017

  Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku zaprasza organizacje polonijne z nowojorskiego okręgu konsularnego do składania projektów dot. działalności Polonii. Nabór wniosków projektowych odbywa się do piątku 6. października br. (wnioski na projekty realizowane od stycznia do czerwca 2018 roku)

  Zgodnie z Rządowym Programem Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015-2020” projekty należy składać w następujących obszarach:

  - nauczanie języka polskiego, w języku polskim i o Polsce

  - wzmacnianie, aktywizacja i mobilizacja środowisk polskich w krajach zamieszkania

  - wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską

   

  więcej informacji:

  http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/polityka_zagraniczna/polonia/rzadowy_program_wspolpracy_z_polonia/?channel=www

   

  Wnioski prosimy przesyłać na adres e-mail: newyork.publicaffair@msz.gov.pl

   

  Podczas wypełniania wniosku prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi poniższe informacje:

   

  NAZWA PROJEKTU – zachęcamy do krótkich i prostych sformułowań, które będą określać planowane działania.

   

  CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU – w tej rubryce prosimy o podanie całkowitego kosztu projektu, obejmującego budżet z uwzględnieniem wszelkich kosztów przewidzianych na realizację Państwa projektu.

   

  KOSZTORYS ZE WSKAZANIEM POZYCJI PLANOWANYCH DO SFINANSOWANIA Z FUNDUSZY POLONIJNYCH – tu wpisana powinna być kwota, o jakiej dofinansowanie Państwo występujecie, przy czym nie należy wpisywać 100% kwoty z poprzedniego pola. Należy umieszczać tu kwotę nie większą niż 30-40% całości budżetu z rubryki dotyczącej kosztu realizacji projektu. Tylko w bardzo uzasadnionych przypadkach procent ten może być zwiększony. Pozostałą część sumy musicie Państwo  pokryć ze środków własnych lub dzięki wsparciu sponsorów.

   

  PARTNER/PARTNERZY – jeśli organizujecie Państwo dany projekt wspólnie z innymi instytucjami, należy je w tym punkcie wymienić.

   

  MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU – miejsce to miasto, w którym projekt zostanie zrealizowany.

   

  TERMIN REALIZACJI PROJEKTU -  jeśli nie znacie Państwo dokładnego terminu, proszę wpisać np. I kwartał lub II półrocze.

   

  CELE REALIZACJI PROJEKTU – prosimy o dokładne informację na temat założonych celów bezpośrednich i pośrednich.

   

  KRÓTKI OPIS PROJEKTU – prosimy o dokładny opis projektu w kilku zdaniach w sposób zachęcający, tak aby mogli Państwo otrzymać dofinansowanie.

   

  OPIS DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH – w tej rubryce proszę wpisać najważniejsze punkty oraz zadania w dążeniu do realizacji Państwa projektu oraz przypisać odpowiedzialność placówki lub partnera za wspomniane zadania.

   

  UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU ORAZ DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZY POLONIJNYCH - prosimy o wpisanie jednego z trzech wymienionych priorytetów z Planu Współpracy z Polonią i Polakami za granicą.

   

  Wszystkie wnioski wstępnie oceniane są pod względem merytorycznym przez pracowników konsulatu, a następnie po pozytywnej weryfikacji wysyłane do Ministerstwa Spraw Zagranicznych do dalszej oceny.

   

  Informację o dofinansowaniu i jej kwocie przekażemy tak szybko jak będzie to możliwe.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: