close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 7 kwietnia 2017

  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z § 11 b ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, nadał 2-letnie uprawnienia do organizowania państwowych egzaminów z języka polskiego jako obcego.

  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z § 11 b ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, nadał Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce 2-letnie uprawnienia do organizowania państwowych egzaminów z języka polskiego jako obcego na poziomach: A1, A2, B1, B2, C1 i C2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz na poziomach A1, A2, B1, B2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży

   

  Informacje ogólne

   

  Państwowy certyfikat z języka polskiego wydawany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego jako obcego.

   

  Warunkiem otrzymania certyfikatu jest uzyskanie pozytywnych wyników z każdej części egzaminu certyfikatowego: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, mówienia, pisania, poprawności gramatycznej. Do egzaminu certyfikatowego przystąpić może każdy obcokrajowiec, bez względu na to w jaki sposób, gdzie i kiedy uczył się języka polskiego. Należy jednak pamiętać, że zdając egzamin  na poziomie B1 i B2 cudzoziemiec musi mieć ukończone 16 lat, a egzamin na poziomie C2 – 18 lat.

  Na terenie Stanów Zjednoczonych podmiotem uprawnionym do przeprowadzania egzaminów z języka polskiego jako obcego jest Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce.

   

  Więcej informacji można uzyskać na poniższych stronach:

  http://www.centralapsd.pl/certyfikaty/

  http://www.certyfikatpolski.pl/pl/

  http://www.bip.nauka.gov.pl/certyfikacja-jezyka-polskiego-jako-obcego/

   

   

  Egzaminy

  Centrala Polskich Szkół Sobotnich organizuje w dniach 10 - 11 czerwca 2017 roku państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego:

  • w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych na poziomie A1, A2, B1, B2, C1 i C2
  • w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży na poziomie A1, A2, B1, B2

   (egzamin w tej grupie przeznaczony jest dla kandydatów w wieku 14 - 17 lat)

  Proces rejestracyjny rozpoczynamy 10 kwietnia 2017r i trwać będzie do 5 maja 2017r.

   

  Zgłoszenia przyjmowane będą tylko drogą emailową. Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy wysyłać na adres aneta73@sbcglobal.net. Każde otrzymane zgłoszenie zostanie potwierdzone bezzwłocznie. Wysłane zostaną do Państwa drogą emailową potwierdzenia przystąpienia do egzaminu certyfikatowego. Opłatę za egzamin należy dokonać jednorazowo.

  5 maja 2017r zgodnie z obowiązującymi przepisami lista osób przystępujących do egzaminu certyfikatowego w dniach 10 - 11 czerwca zostanie zamknięta.

  Wpłata dokonana po 5 maja nie będzie akceptowana i nie upoważnia do uczestnictwa w egzaminie.

   

  Miejsce egzaminu

  Parafia Św. Cyryla i Metodego

  150 Dupont Street

  Brooklyn, NY 11222

   

  Formularz zgłoszeniowy, cennik egzaminów, termin przesyłania opłat oraz konto bankowe na które należy przesyłać wpłaty będą zamieszczone na naszej stronie 9 kwietnia.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: